Jobbe i Morgan AS?

Våre ansatte er vår viktigste ressurs. De er selskapets ansikt utad, og skal til enhver tid opptre kvalifisert og profesjonelt. Morgan AS skal være en god og trygg arbeidsgiver, slik at forutsetningene for å beholde og skaffe de beste fagfolkene er på plass

Morgan AS søker nå etter nye medarbeidere:

Hvis du vil være med å vinne med Morgan AS oppfordres du til å søke!

Send søknad til:

  • Ole August Karlsen (oak@morganas.no, 977 45 943)
  • Bård Arne Rolfseng (bar@norselection.no, 917 35 958)

Vi legger ned betydelige ressurser for å tilrettelegge for våres ansatte, blant de viktigste områdene er:

HMS

Vi jobber kontinuerlig for å sikre at Morgan AS er en trygg og sikker arbeidsplass.

Kompetanse

Det blir stadig strengere krav til bygge-bransjen og det er da viktig å holde seg oppdatert. Samtidig ønsker vi at vår ansatte skal være stolte av sitt fag og kunnskap, vi har derfor satt som et krav at alle være håndverkere skal innha svennebrevet eller være i en læringsprosses som fører frem til svennebrevet.

 

Utviklet av: Folkebadet.no