E- 18 Bobilhotell

Fikkjebakke, Sannidal

Prosjektet består av to bygg og er levert som totalentreprise .

Lagerbygg fordelt på to plan i alt 3430m2
Servicebygg bestående av verksted og vaskehall, det er lagt inn etasjeskille i halve bygget, i alt 430m2

Oppført 2018

Utviklet av: Folkebadet.no