Knausen Borettslag

Gulset, Skien

Prosjektet består rivning av 58 eksisternde boder /inngangsparti, oppføring av 58 nye boder /ingangsparti samt massutskiftning med asfaltering av intern veier i borettslaget

Prosjektet er levert som totalentreprise

Utviklet av: Folkebadet.no