Oppføring av ny SIT-HALL

Grenland Havn, Skien

Prosjektet består av et nytt bygg og leveres som totalentreprise .

Bygget føres opp i stål og sandwich og dekker i alt 1700m2. Det peles til fjell og støpes konstruktivplate i tykkelse varierende fra 500mm til 750mm. Hallen bygges for samløft på traverskraner opptil 200 tonn.

Oppføres 2019

 

Utviklet av: Folkebadet.no