Ledige stillinger

Bli med en bedrift i vekst

I Morgan skal flinke folk trives. Vi trenger flere dyktige medarbeidere til å hjelpe oss med å bygge verdier i små og store samfunn. Vår viktigste ressurs er menneskene og den kompetansen de innehar. Morgan består av dyktige medarbeidere som sammen jobber for å nå våre mål.

Vi er stolte over det vi gjør. Vi er ordentlige i det vi gjør.

Hva skal til for å jobbe i Morgan?

Morgan skal være en god arbeidsplass. Det skal være spennende, trygt, interessant og det skal settes krav.

Dette er noe alle ansatte skal kjenne til, etterstrebe og videreutvikle. Alle våre medarbeidere skal forstå hva det betyr å jobbe i Morgan AS.

Alle skal vite hva som forventes og kreves for å være en del av Morgan AS.

Alle ansatte skal:

 • Ha yrkesstolthet
 • ha fokus på kvalitet i alle ledd
 • ha fokus på laget
 • bidra til at Morgan en foretrukken arbeidsplass
 • bidra til at sykefraværet er under 2%
Morgan AS skal ha fokus på kvalitet i alle ledd.
Vi er et lag der alle utfyller hverandre og drar oss fremover.

Tømrere og forskalingsnekker

Krav:

 • Arbeidslyst
 • Førerkort KL B
 • Svennebrev
 • Du er stolt av å være håndverker
 • Skandinavisk språk

Vil tilbyr:

 • Gode betingelser
 • Godt arbeidsmiljø
 • Mulighet for stort ansvar

Send søknad med CV

Vår viktigste ressurs

Våre ansatte er vår viktigste ressurs. De er selskapets ansikt utad, og skal til enhver tid opptre kvalifisert og profesjonelt. Morgan AS skal være en god og trygg arbeidsgiver, slik at forutsetningene for å beholde og skaffe de beste fagfolkene er på plass

Hvis du vil være med å vinne med Morgan AS oppfordres du til å søke! Ring oss gjerne om du har noen spørsmål knyttet til stillingene.

HMS

Vi jobber kontinuerlig for å sikre at Morgan AS er en trygg og sikker arbeidsplass.

Kompetanse

Det blir stadig strengere krav til byggebransjen og det er da viktig å holde seg oppdatert. Samtidig ønsker vi at våre ansatte skal være stolte av sitt fag og sin kunnskap, vi har derfor satt som et krav at alle være håndverkere skal innha svennebrevet eller være i en læringsprosses som fører frem til svennebrevet.