Ledige stillinger

Bli med en bedrift i vekst

I Morgan skal flinke folk trives. Vi trenger flere dyktige medarbeidere til å hjelpe oss med å bygge verdier i små og store samfunn. Vår viktigste ressurs er menneskene og den kompetansen de innehar. Morgan består av dyktige medarbeidere som sammen jobber for å nå våre mål.

Vi er stolte over det vi gjør. Vi er ordentlige i det vi gjør.

Hva skal til for å jobbe i Morgan?

Morgan skal være en god arbeidsplass. Det skal være spennende, trygt, interessant og det skal settes krav.

Dette er noe alle ansatte skal kjenne til, etterstrebe og videreutvikle. Alle våre medarbeidere skal forstå hva det betyr å jobbe i Morgan AS.

Alle skal vite hva som forventes og kreves for å være en del av Morgan AS.

Alle ansatte skal:

 • Ha yrkesstolthet
 • ha fokus på kvalitet i alle ledd
 • ha fokus på laget
 • bidra til at Morgan en foretrukken arbeidsplass
 • bidra til at sykefraværet er under 2%
Morgan AS skal ha fokus på kvalitet i alle ledd.
Vi er et lag der alle utfyller hverandre og drar oss fremover.

Kalkulatør

Fordelen med en bedrift på vår størrelse er at du vil kunne få være med på å ta ansvar i det du selv ønsker. Her vil ingen henge over deg, men du står fritt til å gjøre som du selv mener er best så lenge du utfører arbeidsoppgavene dine som består av:

 • Ansvar for kalkulasjon av anbud og prosjekter i egenregi
 • Deltakelse i en anbudsgruppe
 • Delta i prosjektutvikling i en tidlig fase

Som kalkulatør i Morgan vil du ikke bare få utdelt anbud og prosjekter som skal kalkuleres, men du vil også få muligheten til å være med å utvikle prosjektet fra vi mottar forespørselen. Prosjektene våre, ja de er med på å gjøre hverdagen vår svært variert! Her vil du få bryne deg på alt i fra barnehager til byggevarehus og leilighetskomplekser.

Spørsmål om stillingen?

Spørsmål om stillingen kan rettes til Remi Holmen på telefon 976 15 631 eller e-post til rh@morganas.no

Les mer om stillingen og søk gjennom Finn.no her

Tømrere og forskalingsnekker

Krav:

 • Arbeidslyst
 • Førerkort KL B
 • Svennebrev
 • Du er stolt av å være håndverker
 • Skandinavisk språk

Vil tilbyr:

 • Gode betingelser
 • Godt arbeidsmiljø
 • Mulighet for stort ansvar

Send søknad med CV

Økonomisjef

Dine ansvarsområder og arbeidsoppgaver vil være:

 • Overordnet vil du lede og utvikle økonomiavdelingen, samt bidra i ledergruppa.
 • Som økonomisjef hos Morgan Gruppen AS / Tech Venture AS rapporterer du til daglig leder i hvert enkelt selskap i begge gruppene.
 • All regnskapsførsel løses i dag via eksternt regnskapskontor.
 • Kvalitetssikre og videreutvikle gode regnskaps- og internkontrollrutiner
 • Bygge regnskaps- og styrings-funksjonen, interne systemer og prosesser
 • Delta i utarbeidelse av budsjetter og prognoser
 • Bistå med konsolidering, periodeavslutning og årsavslutning av regnskapet
 • Faglig ansvar for regnskap, lønn, avgifter, likviditetsstyring og resultat
 • Selskapets kontaktperson mot finansinstitusjoner, revisor og forsikring

Kvalifikasjoner:

 • Siviløkonom eller tilsvarende. Relevant erfaring kan kompensere for dette
 • Erfaring fra tilsvarende stillinger
 • God regnskaps- og systemforståelse
 • Strukturert, pliktoppfyllende og selvgående
 • Jobber effektivt og målrettet basert på omforente intensjoner og tidsfrister.

Du lokkes av frihet og gode påvirknings- og utviklingsmuligheter, men vi kan også friste med:

 • Spesielt gode muligheter for utvikling og karriere
 • Fleksibilitet og personlig ansvar
 • Konkurransedyktig lønn og betingelser
 • Firmahytte på fjellet i Rauland

Spørsmål om stillingen kan rettes til Ole August Karlsen på telefon 977 45 943 eller e-post til oak@morganas.no

Les mer og søk på stillingen på Finn.no

Vår viktigste ressurs

Våre ansatte er vår viktigste ressurs. De er selskapets ansikt utad, og skal til enhver tid opptre kvalifisert og profesjonelt. Morgan AS skal være en god og trygg arbeidsgiver, slik at forutsetningene for å beholde og skaffe de beste fagfolkene er på plass

Hvis du vil være med å vinne med Morgan AS oppfordres du til å søke! Ring oss gjerne om du har noen spørsmål knyttet til stillingene.

HMS

Vi jobber kontinuerlig for å sikre at Morgan AS er en trygg og sikker arbeidsplass.

Kompetanse

Det blir stadig strengere krav til byggebransjen og det er da viktig å holde seg oppdatert. Samtidig ønsker vi at våre ansatte skal være stolte av sitt fag og sin kunnskap, vi har derfor satt som et krav at alle være håndverkere skal innha svennebrevet eller være i en læringsprosses som fører frem til svennebrevet.