Betongarbeid

Morgan AS har betydelig kompetanse innen betongfaget og satser videre på betongarbeid. Vi påtar oss entrepriser på en rekke typer betongarbeid tilknyttet næringsbygg, sikringsmurer, dammer og industri.

Morgan har sett behov for en kvalitetsleverandør på betongarbeid i lokalmarkedet og har derfor satset på betongfaget.

Vårt fokus innenfor betongarbeid

Vårt fokus på betongarbeid er på næringsbygg, både for private og offentlige byggherrer. Det er alt fra kontorbygg, skoler og barnehager til kirker, kulturhus, butikker, renseanlegg, lager/haller og byggsenter. Vi utfører rene betongentrepriser og påtar oss selvsagt betongarbeid som en del av totalentrepriser. Med kompetansen vi besitter og den erfaring vi har opparbeidet oss fra en rekke byggprosjekter, er vi klare for nye utfordringer. Med HMS som første prioritet leverer vi betongarbeidet til avtalt tid, kvalitet og kostnad.

Betongarbeider Morgan AS

Morgan Sørensen, anleggsleder, og Øyvind Nesstrand, BAS, i Morgan AS

Solid kompetanse

Vår erfarne gruppe med fagarbeidere har vi knyttet til oss fra andre store solide aktører på betong. Sammen med partnere og våre egne fagarbeidere på betong har vi kompetanse til å utføre store og komplekse betongjobber. Våre egne ansatte har godkjenning for montasje av hulldekk og plattedekker og lang erfaring med systemforskaling. Blant våre fagarbeidere har vi ansatte med tårnkran- og teleskoptruck bevis noe som er avgjørende for en trygg og effektiv byggeplassdrift. Morgan AS er sentralgodkjent til å utføre arbeider innen tiltaksklasse 2. Vi er en aktiv lærebedrift i betongfaget og har som målsetning å ha to lærlinger i faget til enhver tid.

Våre tjenester på betong

  • Totalentreprise på betong
  • Råbygg i betong
  • Prosjektstyring
  • Grunnarbeid
  • Betongarbeid
  • Armering
  • Systemforskaling
  • Dekkeforskaling
  • Dekkereis

Betongprosjekter i Telemark, Vestfold og Agder

Morgan har levert en rekke prosjekter inkludert betongarbeid i Telemark fra Kragerø og Bamble til Porsgrunn, Skien, Drangedal, Nome, Bø, Gvarv og Vinje. Vi er også aktive i Vestfold og har utført flere oppdrag i Larvik, Sandefjord og Tønsberg. I Agder har vi utført jobber i Gjerstad og Risør. Det betyr at vi har opparbeidet oss en variert kompetanse innen et bredt geografisk området.

Sjekk ut våre referanseprosjekter