Aunebygget

Kategori
Næring
Byggherre
O Aune AS
Kontraktstype
NS 8407 – Totalentreprise
Ferdigstillelse
Januar 2022
Type prosjekt
Næringsbygg
Sted
Gvarv

Aunebygget, Gvarv

Prosjektet består av rehabilitering, ombygging og tilbygg på er allerede eksisterende næringsbygg.

Tilbyggene størrelse er samlet ca. 800 m2, dette inkluderer nytt inngangsparit til apotek og dagligvare, nytt legesenter for Gvarv og utvidet næringsareal for dagligvare. Bygget fordeler seg over to plan med kjeller delvis under terreng. Kontrakten inkluderer også omfattende grunn- og utomhusarbeider i form av flomsikring på elva og reetablering av parkeringsarealer for bygget. 

Tilbyggene har gulv på grunn med tilhørende stripe/punktfundamenter for bærekonstruksjonen. Inngangspartiet har bærekonstruksjon av stål og ellers bindingsverk av tre og isolasjon. Legesenteret har bærekonstruksjon av prefabrikkerte betongelementer med søyler, bjelker og hulldekker. Er består også yttervegger av tradisjonelt bindigsverk.

I eksisterende bygningsmasse utføres det innvendig totalrehabilitering med tilhørende ombygging for å tilpasse lokalene for nytt legesenter. Utvendig oppgraderes fasadene med stedvis påforing og etterisolering, samt mye nye kledning og nye vinduer/glasspartier.