Duestien Barnehage

Kategori
Offentlig
Byggherre
Skien kommune
Kontraktstype
NS 8407 – Totalentreprise
Ferdigstillelse
Juli 2020
Type prosjekt
Ny barnehage
Sted
Skien

Prosjektet består av et nytt barnehagebygg på to etasjer med fire frittstående vogn/utstyrsboder. Barnehagens innvendige areal er ca. 1 800 m2, og det er en kapasitet på 180 barn fordelt på åtte avdelinger.

Det er utført omfattende utomhusarbeider hvor det etableres 5 000 m2 med lekearealer for barna, 190 meter med støyskjerm og nedgravde fordrøyningssystem med mer.

Se film fra byggeprosessen

Bygget er fundamentert på konstruktiv plate, første etasje utføres som en sokkeletasje med bakvegger i betong. Ellers leveres resterende bærende konstruksjoner i massivtre. Innvendige vegger av stål og robust gips. Det er gjennomført omfattende innredningsarbeider med både avdelingskjøkken, felleskjøkken og garderobeanlegg for personell og barn.
Massivtrevegger er på utsiden lektet ut og isolert med Glava pluss system, kledd med liggende kledning av typen Møre Royal. Takkonstruksjonene er utformet som saltaksløsning med innvendig sluk og kompakttak.

Bygget er koblet til fjernvarmenett og oppvarmes via vannbåren varme i gulver. I byggetiden har vi i samråd med byggherre benyttet oss av fjernvarmenett for fossilfri byggoppvarming.