Floodegården

Kategori
Næring
Byggherre
Floodegården AS
Kontraktstype
NS 8407 – Totalentreprise
Ferdigstillelse
Etappevis, men forvent komplett ferdig 2022
Type prosjekt
Næringsbygg
Sted
Porsgrunn

Floodegården er et eksisterende kontorbygg som totalrehabiliteres innvendig, samt utskiftning av alle vinduer, omtekking av tak og etablering av ny takterrasse.

Bygget skal håndtere flere ulike leietakere med ulike behov, prosjektet er derfor gjennomført som en «åpen bok» med byggherre.

Bygget er fordelt på fem etasjer inkludert kjeller. Den lange byggetiden kommer som en følge av at lokalene påbegynnes når nye leietakere er på plass. Hver leietakerombygging tar ca. 6 mnd. fra signert leiekontrakt inkl. prosjektering.

Eksisterende yttervegger er påforet og etterisolert. Variasjon i belistning eller listefrie løsninger på vinduer i yttervegg.

Innvendige arbeider består av både systemvegger, plassbygde vegger, gulver med belegg, terrazzo og flis.