Grenland Folkehøyskole

Kategori
Bolig
Byggherre
Grenland folkehøgskole
Kontraktstype
NS 8407 – Totalentreprise
Ferdigstillelse
Juli 2020
Type prosjekt
Internat med hybler
Sted
Porsgrunn

Oppføring av nytt internat med 20 hybler inkludert bad og fire sengeplasser i hver hybel.

Bygget er utformet med to sammenhengende fløyer i to etasjer der en fløy har full kjeller, totalt 1680 m2.
Eksisterende internat er revet som en del av vår entreprise.

 

Det er utført omfattende grunnarbeider for utskytingen av tomt tilpasset nytt bygg. Nytt bygg fundamenteres på steinfylling og føres opp i bærende konstruksjon av betong og stål. Det er i etasjeskiller benyttet plattendekker.

Yttervegger er utført som innskutt stenderverk, utvendig er bygget kledd i en kombinasjon av kledning, beslagstekking og forblending med teglstein.

Takkonstruksjonene er utformet som pultaksløsning av takstoler i treverk, tekket med sveispapp.