Håvundvegen 22 AS

Kategori
Bolig
Byggherre
Håvundvegen 22 AS
Kontraktstype
NS 8407 – Totalentreprise
Ferdigstillelse
2018
Type prosjekt
Nytt leilighetsbygg
Sted
Skien

Oppføring av nytt leilighetsbygg med seks leiligheter og innvendige parkeringsarealer. Bygget er utformet med to plan med boliger og full kjelleretasje.

Det er utført omfattende grunnarbeider da massene på tomten viste seg å være sterkt forurenset fra lekkasjer fra nedgravde parafintanker.

Nytt bygg fundamenteres på stedlige masser av leire og føres opp i bærende konstruksjon av betong og stål. Det er i etasjeskiller benyttet plattendekker.

Yttervegger er utført som innskutt stenderverk, utvendig er bygget kledd i en kombinasjon av Kebony og fiberpuss.

Takkonstruksjonene er utformet som kompakttak opparbeidet på betongdekke, tekket med sveispapp.
Taket er delt inn i seks private soner en for hver enkelt leilighet