Solvangsenteret

Kategori
Bolig
Byggherre
Sandefjord kommunes boligstiftelse
Kontraktstype
NS 8407 – Totalentreprise
Ferdigstillelse
Mai 2023
Type prosjekt
Bolig
Sted
Sandefjord

Solvangsenteret

Det skal utvides med 31 nye leiligheter og en fellesstue ved et tilbygg og påbygg til eksisterende bygningsmasse. I tillegg skal det etableres fem stk. fellesstuer og diverse arbeider i kjeller i eksisterende bygningsmasse.

Tilbygget og påbyggets hovedbæresystem er tenkt utført med betongvegger og etasjeskillere med plattendekker. Øvrige lettvegger utføres som tradisjonelt bindingsverk av tre eller stål. Leilighetene vil varmes opp med radiatorvarme fra varmepumpe med backup i el-kjele. Hver leilighet får eget ventilasjonsanlegg montert på kjøkken i kombinasjon med kjøkkenavtrekk.

Toalettrom er påkostet med elektrisk svingbare og justerbare toaletter for bedre tilrettelegging for brukerne.

Det skal utføres mindre utomhusarbeider ifm. utbyggingen og utbyggingen stiller krav til fordrøyning av overvann på egen tomt, her løses også noe av fordrøyningen med sedumtak.

  • Arkitekt akissefasen: Spir AS
  • Arkitekt gjennomføringsfasen: Point AS
  • Rådgivere (RIB, RIBr, RIBfy, RiAku): Rambøll AS
  • Bygge/prosjektledelse for byggherre: USBL