Torstvedttunet

Kategori
Næring
Byggherre
Larvik kommune
Kontraktstype
NS 8407 – Totalentreprise
Ferdigstillelse
Våren 2021
Type prosjekt
Omsorgsboliger
Sted
Larvik

Torstvedttunet

Oppføring av ny omsorgsbolig i Larvik med administrasjonsfløy og 12 boenheter for unge med nedsatt funksjonsevne. Leilighetene fordeler seg over 1. etg og 2. etg med 6 stykker i hver etasje.

Administrasjonsfløyen krager ut fra 2. etg over parkeringsplassen og skal fundamenteres på søyler/peler. Det er satset på komfort, men også miljøvennlige varmekilder ved bruk av energibrønner. Disse skal ikke bare levere varme til gulv og radiatorer, men også frikjøling via ventilasjon. 

Ved kontraktsinngåelse med Larvik kommune var bygget i underkant av 1 700 m2 inkludert kjeller, grunnet de kompliserte kvikkleireforholdene i grunn har vi sammen med byggherren funnet nye, forbedrede og rimeligere løsninger som også reduserte bygningskroppen med nesten 200 m2.

Følg med på byggingen med byggkameraet på plass her