XL Bygg Noresund

Kategori
Næring
Byggherre
Eggedal Sag AS
Kontraktstype
NS 8407 – Totalentreprise
Ferdigstillelse
September 2021
Type prosjekt
Byggevarebutikk
Sted
Noresund

XL Bygg Noresund

Riving av eksisterende og oppføring av ny XL Bygg butikk i Noresund. 

Det gamle butikk bygget blir revet og det blir oppført et nytt butikkbygg med en trelastdel på 720 m2 og en butikkdel på 330 m2. 

Nytt bygg fundamenteres på sand/grus og føres opp i bærende konstruksjon av betong og stål. 

Yttervegger er utført med stål og sandwich elementer. 

Trelastdelen leveres med eget klimarom og ordrekontor. 

Butikkdelen leveres med mesanin med møterom og garderober. Under mesaninen bygges det kontorer og butikklager.